Menu

počítadlo přístupů

Počet právě přihlášeních

Reklama

TOPlist

Slovo na úvod

Vážení obchodní přátelé,

Naše společnost byla založena 27.2.1992 pod obchodním jménem VO a KA, zdravotně inženýrské stavby, s.r.o. Kutná Hora z iniciativy pánů Kulhánka, Hasaly a Němce.

Od svého založení zajišťuje a provádí stavby, rekonstrukce a opravy kanalizačních stok, vodovodních řádů, kanalizačních a vodovodních přípojek, čistíren odpadních vod, čerpacích stanic a jiných objektů, včetně zemních a montážních prací a dodávky materiálů.

Reklama

VOaKA